Hem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TJÄNSTER

VAD VI GÖR

Vi erbjuder rådgivning och kursverksamhet till grisföretag och övriga aktörer inom branschen. 

Som grund har vi många års praktisk erfarenhet och vi har arbetat som grisrådgivare i ca 10 år.

Med vår verksamhet hjälper vi till att utveckla ditt grisföretag och kan bland annat hjälpa dig inom följande områden: 

GRISKONSULT

PRODUKTIONSRÅDGIVNING

Vi hjälper dig att nå en effektiv och lönsam grisproduktion efter din gårds förutsättningar och behov. 

KURSER

Vi erbjuder kurser och erfarenhetsträffar som riktar sig både till dig som företagare och anställd personal. 

EKONOMI

Vi hjälper dig med din uppföljning och tar fram produktionsekonomiska nyckeltal. 

 

Utveckling arbetsrutiner och management - Val av fodernivå - Utvärdering av hur olika foder påverkar ditt produktionsresultat och ekonomi - Ta fram foderkurvor som är anpassade till din produktion - Omläggning av produktionssystem - Företagsledning som ledamot i gårdsråd eller gårdsstyrelse - Produktionsuppföljning i WinPig - Ekolodning med ekolodsapparat  - Dräktighetsscanning - Föreläsningar och projektarbete inom våra kunskapsområden